Let it snow, let it snow

Een winter die zich zo lang nog laat gelden, dat zijn we ondertussen al lang niet meer gewend. De voorbije dagen viel er in Limburg heel wat sneeuw. Vroeger gebeurde het vaker dan nu... Maartse buien en aprilse grillen kunnen koud, maar mooi zijn.Kleine anekdote. Mijn bomma zaliger verzamelde bij een maartse sneeuwdag steevast de frisse pas gevallen en onbevuilde sneeuw, en liet deze smelten in een flesje. Het moest altijd sneeuw zijn die viel in de maand maart. Volgens bomma's zienswijze waren in maart - na een stevige winter die toen nog bestond - alle vieze 'beestjes', stof en vuil uit de lucht verdwenen, waardoor dat hemelwater niet zou bederven. Het smeltwater van die sneeuw ging in een zuivere, schone fles, zou niet gaan stinken of rotten en werd nadien gebruikt als iemand geïrriteerde of ontstoken ogen had.


Allerlei spreuken, gezegden en wijsheden van weleer bevestigden haar zienswijze...

God geeft ons sneeuw in Maart, opdat je het bewaart.

Het sneeuwwater van het maartje, kun je bewaren voor minstens een jaartje.

Maartse sneeuw, bleekt je wasgoed in een geeuw.

Met Maartse sneeuw de was gedaan, alle vlekken naar de maan.

Wil je een mooie witte was, dan komt Maartse sneeuw goed van pas.

Voor puisten of een wond, is Maartse sneeuw gezond.

...Gesmolten maartse sneeuw werd trouwens ook als wijwater gebruikt en dan in het bijzonder met Pasen. Hoe zuiver en hemels moet maartse sneeuw wel niet zijn geweest om tijdens belangrijke kerkelijke dagen als wijwater te worden gebruikt...


Kortom, als er deze dagen nog een pak sneeuw valt: verzamelen, smelten, bewaren en meteen gebruiken als het ergens kan! Of het echt helpt? Wie zal het zeggen? Sommige verhalen zijn schoon genoeg om te helpen, zelfs zonder dat het daarom wetenschappelijk is aangetoond. Opgelet sneeuwverzamelaars: over sneeuw in april heeft diezelfde bomma nooit iets verteld. Maar voor het gemak en 'la petite histoire' nemen we ook die sneeuw er maar gemakshalve bij.


Als we de vermeldingen bij het KMI trouwens mogen geloven is het niet zo uitzonderlijk dat er in april nog sneeuw valt in België.

  • 25-04-1903: veel sneeuw in april in Hoog-België, tot wel 45 cm sneeuw in de streek van Saint-Hubert

  • 12-04-1913: een sneeuwdek in Ukkel met een dikte van 10 cm, wat opmerkelijk is voor deze tijd van het jaar

  • 27-04-1919: nog steeds sneeuw in Oostende en twee dagen later zelfs ook dwarrelende vlokken in Antwerpen

  • 13-04-1932: een sneeuwlaag van 11 cm dik in Drossart (Baelen) in de Ardennen

  • 07-04-1935: maar liefst 35 cm sneeuw in datzelfde Drossart

  • 07-04-1967: een flinke sneeuwlaag tot 30 cm in de Hoge Venen

  • 07-04-1970: in Botrange ligt er nog 30 cm sneeuw

  • 05-04-1975: maar liefst 55 cm (!) sneeuw in Botrange - uitzonderlijk veel voor de maand april

  • 29-04-1985: een zeer laat sneeuwtapijt op verschillende plaatsen in het land, met een dikte tot 12 cm in Saint-Hubert

  • 20-04-1991: zelfs aan de kust heel laattijdige sneeuw met 3 cm sneeuwlaag in Koksijde

De sneeuw zal deze keer dan wel niet blijven liggen in onze eigen streek, het heeft toch weer meteen een tijdelijk ander uitzicht en landschap geboden én ... een apart verhaal.

Misschien kunnen we dus volgend jaar beter rond de paasperiode met z'n allen zingen van 'I'm dreaming of a white ... Easter'. De paashaas moet we dan misschien ook wel eerder van een dik rood pak voorzien.


41 keer bekeken